Yo Nepali Sir Uchali / यो नेपाली सिर  उचाली/ भूपी शेरचन / नबिन थुलुङ् (जोह्नी गोर्खा)

यो नेपाली सिर  उचाली ,
संसारमा लमकिन्छ | 
जुनकिरी जहि ज्ह्योति  बाली ,
अंधाकरमा  चमकिन्छ |
चाहे झुकोस निलो आकाश ,
यो नेपाली झुक्दैन ।

चाहे रोकोस चिसो बतास ,
यो नेपाली रोकादैना ।
एका  तीर तराइको ,
चारकोसे झाडी छ ।
अर्कोतिर  उच्हसीर ,
ठुल्ठुलाह पहाडी  छ ।
जुनकिरी जहि ज्ह्योति  बाली ,
अंधाकरमा  चमकिन्छ ।
यो नेपाली सिर  उचाली,  
संसारमा लमकिन्छ |  

जन्मे येही गौतम बुद्ध ,
शान्तिका अग्र दूद ।
सगरमाथा बिजय  गर्ने ,
येही देश्का हुन्छ  पुत्र ।
जुनकिरी जहि ज्ह्योति  बाली ,
अंधाकरमा  चमकिन्छ ।
यो नेपाली सिर  उचाली,
  संसारमा लमकिन्छ | 
यो नेपाली सिर  उचाली, 
संसारमा लमकिन्छ ।
यो नेपाली सिर  उचाली, 
संसारमा लमकिन्छ |Reviews Add your review

Reviews are not available yet. click here to add your review