Opennepal

http://opennepal.net

उच्च गुणस्तरीय तथ्यांकको सही उपयोगले मानिसहरुलाई नीति, योजना तथा व्यवहारका सम्बन्धमा सुसूचित निर्णय गर्न, विकासका प्रगतिको अनुगमन गर्न तथा जवाफदेहीताको संस्कृतिमा टेवा पु¥याउन एउटा आधार प्रदान गर्दछ । विकासका उद्देश्यबाट प्रेरित भई तथ्यांक (Data) तयार, आदानप्रदान तथा उपयोग गर्ने संस्था तथा मानिसहरुका लागि ओपन नेपाल (Open Nepal) ज्ञानको केन्द्र र सिकाइको स्थल हो । तथ्यांक क्रान्ति (Data Revolution), खुला तथ्यांक (Open Data) तथा सूचनाका पहुँच आदि विषयमा शिल्प तथा पेशा एक आपसमा साझेदारी गर्ने मानिसहरुको समूह (Community of Practice) लाई एकै ठाउँमा गोलबन्द गराई ओपन नेपाल (Open Nepal) ले तथ्यांक तथा सूचनाको उपयोग र आदानप्रदानको अनुभव साटासाट गर्न, सामूहिक कार्य अघि बढाउन तथा साझा समस्याहरुको समाधान पहिल्याउन एउटा उपयुक्त मञ्च खडा गर्दछ । Open Nepal is a knowledge hub and a learning space for organizations and people that produce, share and use data for development or are interested to learn more about open data. By bringing together a community of practice in Nepal around topics such as the open data and access to information, Open Nepal forms a platform for people to share their experiences of using and sharing data and information, take collective action and generate solutions to common problems. The Community of Practice and Knowledge Hub contribute towards an enabling environment and build a movement for the sharing and use of (open) data for development in Nepal.Reviews Add your review

Reviews are not available yet. click here to add your review